Doo Prime adops strictly compliance and fairness

Đạo Đức Kinh Doanh Và Liêm Chính

Quyền lợi của tổ chức, khách hàng và đối tác cần được quan tâm như nhau. Các phương thức hoạt động kinh doanh công bằng và chính sách tuân thủ của chúng tôi nhằm cung cấp cho tất cả các bên liên quan sự bảo vệ toàn diện.

Doo Prime trusts green finance

Quản Lý Môi Trường

Tài chính xanh dần trở thành một xu hướng mới trên thị trường. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để giảm tác động của chúng tôi đến môi trường và thực hành các ý tưởng và nguyên tắc bảo vệ môi trường.

Doo Prime keeps strengthening its supply chain

Chuỗi Cung Ứng Bền Vững

Doo Prime tiếp tục tăng cường năng lực quản lý chuỗi cung ứng của mình, chúng tôi thúc đẩy việc tuân thủ và thực hành có trách nhiệm đối với các cơ quan đối tác ở tất cả các cấp của chuỗi cung ứng.

Doo Prime reviews its CSR every year and share ESG information with the public

Sự minh bạch trong truyền tải thông tin

Chúng tôi xem xét các cam kết trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hàng năm và minh bạch với các thông tin liên quan đến ESG.

Tại Doo Prime, bạn có thể đầu tư vào Chứng khoán, Hợp đồng tương lai, Ngoại hối, Kim loại quý, Hàng hóa và Chỉ số Chứng khoán chỉ với một tài khoản tích hợp. Thỏa sức giao dịch với hơn 10.000 sản phẩm tài chính ngay lập tức, dễ dàng tiếp cận đến 6 thị trường lớn và nắm bắt mọi cơ hội toàn cầu.

Khách Hàng Toàn Cầu

90,000+

Sản Phẩm Giao Dịch

10,000+